Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Usta Öğretici

Usta Öğretici Kimdir?

Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir işyerinde çırak çalıştırmak için Usta Öğreticilik belgesi bulundurma şartı vardır.

3308 sayılı kanun-Madde 15- Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır.

Usta öğretici belgesi alabilmek için Ustalık belgesi veya İşyeri açma belgesi sahibi olmak ve Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından açılmış olan 40 saatlik Usta öğreticilik kurslarını başarı ile bitirmiş olmak gerekir.

 

Usta Öğretici Kursu

Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir.(kanun maddesi:31)

Bir işyerinde çırak/kalfa çalışabilmesi için o işyerinde mutlaka çırak/kalfanın pratik eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici belgesi sahibi bir usta öğretici bulunmalıdır.

Öğrenim Şekli:

Kurslar hafta sonu pazarları olmak üzere 10 gün sürmektedir. On gün sonunda kursiyerler görmüş oldukları derslerden sınava girip Usta Öğretici Belgesi almaktadır.

Bu kurslara katılmak için herhangi bir başvuru zamanını beklemek olmayıp ustalık belgesi sahibi herkes istediği zaman başvuruda bulunabilir. Sınıf açılacak sayıya ulaşıldığında mesleki eğitim merkezi tarafından kurs başlatılır. Kursa katılım esastır. Herhangi bir derse ders saatinin dörtte birinden fazla devamsızlık yapanın kursu başarısız olur.

Başvuru için istenilen belgeler:

1-Dilekçe

2-Ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

3-2 adet vesikalık fotoğraf

4-Okul diploma yada tasdiknamesi aslı ve fotokopisi (aslı onaylanıp iade edilir)

5-Nüfus cüzdan fotokopisi

6-Sağlık raporu

Kurs Dersleri :

 

1

Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri 4 saat

2

Eğitim Psikolojisi 3 saat

3

Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları 4 saat

4

Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması 8 saat

5

Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları 8 saat

6

İş Güvenliği 4 saat

7

İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri 4 saat

8

Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme 3 saat

9

İmtihan Değerlendirme 2 saat