Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

KALFALIK EĞİTİMİ

KALFALIK BELGESİ

     3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği kalfalık belgesine sahip olmayanlar Kalfa ünvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.Kalfalık belgesi kanun kapsamında olan meslekler için ülkemizde Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Diğer mesleklerde bu belge meslek odaları tarafından verilir.Kanun kapsamında olan 153 mesleğin listesi şunlardır. >>>>>>

 Kanun kapsamındaki bir meslekten kalfalık belgesi alabilmek için iki yol mevcuttur;

1-Denklik yolu ile:Uzun süredir bir meslekte çalışıp ancak herhangi bir sebeple kalfalık belgesi almayanlara yöneliktir.Belge almak istenilen meslekte belli bir süre sigorta kaydı var ise DENKLİK yolu ile kalfalık belgesi alınabilir.

2-Mesleki eğitim  merkezinde eğitim  görerek:Kalfalık eğitimi için kayıt yaptıran öğrenciye ÇIRAK yada KALFA ADAYI , aldığı eğitime KALFALIK EĞİTİMİ denir.

 KALFALIK EĞİTİMİ :En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime kalfalık eğitimi denir.

 Eğitim süresi: Mesleğe göre değişir.Lise ( ortaöğretim) ve üstü eğitime sahip adayların eğitim süresi ilköğretim mezunlarının yarısı kadardır.

 Kayıt zamanı :Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ve Ocak ayı ara kayıt dönemindedir.Bu tarihler dışında kayıt yapılmamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;
  • Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha     önceki yıllarda İlkokullardan mezunolanlar (5. sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
  • Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,
  • Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak.
  • Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler;           ( Yukarıdaki şartlara ilave olarak)
  • Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak,Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

NASIL KAYIT OLUNUR:

  • Dört nüsha halinde okuldan temin edilen çıraklık sözleşmesi ayrı doldurulduktan sonra işyerine ve işyerinin bağlı bulunduğu meslek odasına onaylatılır. İstenen diğer belgelerle birlikte kayıt tarihleri içerisinde okula başvurulur.Kayıt için istenen belgeler:

1.  4 adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınır)

2.  Sağlık raporu

3.  Dİploma/tasdikname aslı ve fotokopisi

4.  Nüfus cüzdanı ve iki fotokopisi

5  10 adet vesikalık fotoğraf
6.  6 adet mektup pulu ve zarfı

7. 19 yaşından gün almış erkekler için  (Askerlik şubesince düzenlenmiş) askerlikle ilişiğinin olmadığını bildirir belge.

ÇIRAK ÖĞRENCİLERE YARARLARI:

1. Öğrencilerimiz sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarından, sigorta pirimler devlet tarafından  karşılanmaktadır.

2. Askerlik işlemleri tecil edilmektedir. Öğrencilerimiz eğitime devam ederken açık öğretim kurumlarına da kayıt yaptırabilmektedir.

3. Mesleki yeterlilikleri de belgeye bağlanmıştır.

İŞVERENE  YARARLARI:

1. İşyerinde çalışan ve merkezimizde eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltmaktadır.

2. Çırak öğrenciye ödenen ücretler her türlü vergiden muaftır.

3. Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesiyle iş hayatında verimlilik sağlanmaktadır