Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

2016 BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanuna göre yılda en az 1 defa yapılması gereken Başkanlar Kurulu Grand İskender Otel’ de yapıldı.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay’ın başkanlık yaptığı toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdür Yardımcısı Ayhan Uçar ve Bağ-Kur Servisi Sorumlusu Turan Ergün’de katıldı.
SGK yetkilileri, oda başkanlarına 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendin kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun ile SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair bilgilendirme yaptılar.

Başkanlar kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, “Esnaf ve sanatkarlarımız özellikle işletme sayılarının çokluğu, ülke çapında istihdama sağladıkları büyük katkı, bölgesel sosyo-ekonomik dengelerin kurulması ve üretimde azımsanmayacak bir paya sahip olmaları nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve sosyal yönlerden büyük önem taşımaktadır. İstikrarlı bir ekonomik ve siyasi ortama ihtiyaç duyan esnaf ve sanatkarlar, işini planlayabilmek için önünü görmek, yarının ne getireceğini bilmek ister. Esnaf ve sanatkarların durumunun iyi olması, işçi, memur ve çiftçinin gelirinin iyi olmasına bağlıdır. Halen esnafın en temel sorunu piyasalarda ki talep daralmasının meydana getirdiği azalan iş hacmi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardır” dedi.

Başkan DURANAY; Esnaf ve Sanatkarların sorunlarının tespitinde değerlendirmelerde bulunarak, ülkemizde esnaf, sanatkâr ve küçük işletmelerin sorunları incelendiğinde, bu kesimin öncelikle; ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar ile teknolojik gelişim, haksız rekabet, bölgesel farklılıklar gibi kendi kontrolleri dışında oluşan olumsuzluklardan etkilendikleri gözlenmektedir.
Bunun yanında esnaf ve sanatkarlarımızın en çok sorunla karşılaştığı konular arasında; uygun koşullu finansman imkanlarının yetersizliği, bazı mevzuat düzenlemeleri, pazarlama bilgisi eksikliği, mesleki eğitim eksikliği, teknolojik bilgi eksikliği, planlama, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları, işyeri temini, ihracat yapamama, danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği ile bürokratik işlemler sayılabilir, dedi.

DURANAY, görevin kutsiyetinin bilincinde bir anlayışla; Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte esnaf ve sanatkarlarımızın başarılı ticaret hayatlarını sürdürebilmeleri, ülkemizin ve ilimizin güçlü, ekonomik anlamda üst seviyelerde olması için her daim desteklenmesinin gerektiğini her ortamda ifade ederek mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Gücümüzün kaynağı olan esnaf ve sanatkârlarımızın tüm talepleri doğrultusunda kurumsal vazifemizi sürekli geliştirerek üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle gücümüzü en üst düzeyde kullanarak taleplere cevap verebilmek için mücadele etmekteyiz.
Başta kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile güçlü ilişkiler kurularak sorunlarımız ifade edilmekte, bunun yanında gerek görsel basın, gerek se yazılı basınla esnafımızın sesini her platforma duyurmaya çalışmaktayız. dedi.

Teşkilat organlarınıın görev ve sorumlulukların belirtildiği, İdareye ilişkin bilgilerin, Sicil Müdürlüğü üye İşlemleri hakkında bilgi ve verilerinin çıkartıldığı, yapılan protokol ve anlaşmalar ile eğitim ve diğer faaliyetlerin sunulduğu 2016 yılı Başkanlar kurulu Raporunu detaylı bir şekilde açıklayan Başkan Duranay, 2017 yılının esnaf ve ülkemiz adına daha verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Foto Galeri