Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Yönetmelikler

 1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 2. ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ
 3. PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 4. PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 5. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 6. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
 7. ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 8. AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ
 9. ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI YÖNETMELİĞİ
 10. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 11. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR SİCİL GAZETESİ YÖNETMELİĞİ
 12. ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK
 13. ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİYİ BELİRLEME KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ
 14. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 15. MESLEK EĞİTİMİ FONU YÖNETMELİĞİ
 16. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜST KURULUŞLARINA ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE KATILMA PAYLARI İLE DÜZENLEDİKLERİ VE ONAYLADIKLARI BELGELER İLE YAPTIKLARI HİZMETLER KARŞILIĞINDA ALACAKLARI ÜCRETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 17. ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
 18. ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ AÇILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 19. ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 20. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 21. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU ALIM, SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ
 22. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 23. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
 24. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
 25. ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI, BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ
 26. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONUNUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 27. ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ YÖNETMELİĞİ
 28. KARMA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARINDA KURULACAK MESLEK KOMİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 29. ESNAF VE KÜÇÜK SANAT İŞ SAHİPLERİ ARASINDA HASIL OLAN ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİNE DAİR İHTİYARİ TAHKİM YÖNETMELİĞİ
 30. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİ