Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Vergi Yapılandırmanızın Ocak'tan Mayıs'a Ertelenen 2.Taksitini Ödemeyi Unutmayın

İlgili Kanuna 6770 Sayılı Kanunun 26.maddesi ile eklenen geçici 2.maddesinin 1.fıkrasında “Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, Kanunun 10.maddesinin 6.fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartı ile Kanun hükümlerinden yararlanacak. 
 
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihinde kadar ödeyebilecek.  2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler ise haziran ayında ödenecek.