Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

ADIYAMAN'DAKİ STK TÜTÜN KOMİSYONU ANKARA'DA

TBMM’ye sunulan Torba yasa tasarısında bulunan tütün yasası ile ilgili Adıyaman’da bulunan 14 STK temsilcilerinden oluşturulan yürütme kurulu, 9 Ekim Pazartesi günü Ankara’da çeşitli görüşmelerde bulundular.

Adıyaman’da sivil toplum örgütleri tütün  meselesi için Ankara’da Maliye bakanıyla yapılan görüşmeler sonucunda heyet aşağıdaki açıklamayı yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI

TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısında tütün üretimine ilişkin kimi kısıtlamaların olabileceğinin gündeme gelmesi üzerine Adıyaman’dan gelen; Mehmet Salih Şahan (Ziraat Odası Başkanı), Mustafa Uslu (ATSO Başkanı), Ziya Duranay (Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı), Ahmet Taş (Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı), Mustafa Bulut (Çelikhan Belediye Başkanı), Mahmut Fırat (Borsa Başkanı), Nazif Atalay (Mali Müşavirler Odası Başkanı), Ali Deniz (Memur-sen Başkanı), Abdulkadir Çelenk (OSB Başkanı), Abdurrahman Tutdere (Baro Başkan Vekili), Şevket Alagöz (Muhtarlar Derneği Başkanı), Mehmet Sait Göksu (Müsiad Başkan Yardımcısı), Abdurrahman Turgut (Çiftçi) ile Adıyaman milletvekilleri olarak görüştük. Konuya ilişkin çözüm önerilerini tartıştık.

Heyet olarak, Maliye Bakanımız Sn. Naci AĞBAL ile görüşüldü. Sayın Bakanımız, ‘’çiftçilere ilişkin herhangi bir kısıtlamanın olmayacağını, kanun tasarısında bulunan ve çiftçilere yönelik kısıtlamalar içeren maddelerin önerge verilerek, komisyon görüşmeleri sırasında düzeltileceğini’’ ifade ettiler. Bunun yanı sıra, ‘’sorunun kalıcı bir biçimde çözülmesi ve üretimin kayıt altına alınması için yeni bir çalışma başlatılacağını’’ söylediler. Heyetimiz, bu iki konuya ilişkin görüşlerini Sayın Bakanımız ile paylaştı. Konuya ilişkin önerilerimizi dinleyen ve çözüme yönünde adım atılması talimatını veren Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ahmet AYDIN Adnan BOYNUKARA İbrahim Halil FIRAT Salih FIRAT
Adıyaman Milletvekili Adıyaman Milletvekili Adıyaman Milletvekili Adıyaman Milletvekili
TBMM Başkanvekili