Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

9. Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği koordinasyonunda Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl 9.’ su düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında Saat:10.00′ da AESOB Başkanı Ziya DURANAY, Ticaret İl Müdür Vekili Mithat YILDIRIM ve Oda Başkanları ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bırakılarak, Vali Mahmut DEMİRTAŞ ziyaret edildi.

Daha sonra Saat:11.00′ de Tuz Hanında devam eden törene ise Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, KOSGEB İl Müdürü M. Şükrü Mısır, Bilim,Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sırrı Dost, Oda başkanları, diğer protokol üyeleri ile esnaflar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Adıyaman ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya DURANAY; Ahi teşkilatının vizyonu ” hep birlikte büyük hedeflere yürümek” mantığına dayanır. Bu vizyon, örgütü ileriye yönelten yol gösterici bir ışıktır. Dünyaya düzen ve hizmet verme iddiasında olan Ahiler, misyonlarını yerine getirebilmeleri için önce kendilerinin mükemmel olmaları gerektiğinin bilincindedirler. Ahi, önce kendisine çeki düzen vermelidir ki; inandırıcı olsun, hizmet edebilsin.
Ahilerin Nitelikleriyle ilgili “Huyları güzel olan, zekâtını veren, anne ve babasına ihsanda ve itaatte bulunan, komşusunu ağırlayan, eline geçeni veren, işlerini güzelleştiren, sözlerinde doğru olan, amellerini en güzel bir hale getirmeye çalışan, sırlarını saklayan, ahdi koruyan, sevgiye riayet eden, doğrulukta, arılıkta, muamelede bulunan, yalanı ve riyayı atan, helal kazanca koyulan, haramı bırakan, halka ihsan eden, kendisinden çekilenleri dolaşan, ona vermeyene veren, zulmedeni bağışlayan, kötülük edene iyilik eden, hakikate giren, kardeşlerinin haklarını eda eden, komşularına karşı müsamahada bulunan, onlardan uzak olanı soran, yakındakini dolaşan, hastayı ziyaret edip halini, hatırını soruşturan kişi” olduğunu,
Aslında Ahilik Kültürüne baktığınız zaman sadece 1000 yılık geçmişi olan bir kültür değil, insanoğlunun var olduğu günden itibaren Ahilik kültürü ve Esnaf ve Sanatkâr kesimi var olmuştur. Çünkü bu kültür bize Peygamberlerimizden miras kalmıştır. Hz Adem (a.s) Çiftçi-Ziraatçı, Hz Şid (a.s) Dokumacılık,
Hz İdris (a.s), İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, Terzicilerin- Konfeksiyoncuların- Örücülerin piri sayılır,
Hz Nuh (a.s), Marangozluk, gemicilerin- denizcilerin piridir,
Hz Hud (a.s),Tüccar idi. Ticareti insanlığa ilk öğretendir. Bütün tüccarların piri sayılır,
Hz Davut (a.s),Demiri işleyen, zırh yapan,
Hz Zülkifl (a.s) Ekmek pişirirdi ve insanlara ekmek yapma sanatını öğretendir.
Hz Lokman (a.s) Doktorluk ve eczacılık,
Hz Yusuf (a.s), İlk defa saati icat etti. Aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisini kuran bir peygamberdir.
Hepinizin bildiği gibi Peygamberimiz HZ. MUHAMMED (SAV) Küçük yaşlarda çobanlık yapmış daha sonra ticaretle uğraşmıştır.

Dolayısıyla Ahîliğin kökeni ne olursa olsun Ahî ahlâkı, ilkeleri, temelde Kur’ân ve Hz. Peygamber’in hadislerine dayanmaktadır. Ahîliğin ahlâkî değerlerini ve insanî ilişkilerini detaylı olarak tahlil ettiğimizde önemli derecede Hz. Peygamber ahlâkına dayandığını, Hz. Peygamber’in hadisleriyle bire bir ilişkili olduğunu müşahede etmekteyiz, diyerek Hz. Peygamberimiz; “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, buyrulmaktadır. Nitekim Hz. Peygamberimiz, güzel ahlâkı şu ifadeleriyle övmüştür: “İçinizden en sevdiklerim, ahlâkı en güzel olanlarınızdır.
“Kıyamet gününde mü’minin terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz.”
“Sizin en hayırlınız ahlâkı en güzel olanınızdır.”
Doğrulukla, Dürüstlükle ilgili:
“Muhakkak ki, doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de şüphesiz cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk olarak yazılır. Yalancılık da (insanı) fücûra götürür. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
Diğer bir hadiste;
“Doğru sözlü ve kendine güvenilir tâcir (âhirette) peygamberler, sıddîkler ve şehidlerle beraber olacaktır.
Çalışmakla ilgili :
“En temiz kazanç hangisidir?” sorusuna Hz. Peygamber, “Kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaretin kazancı olduğunu” söylemiştir.
Nefsine Hakim Olmakla ilgili hadisler:
“Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise, nefsini hevasına tâbi kılan ve Allah’tan bâtıl şeyler arzu edendir.” diyerek bu bağlamda hadislerle örnekler verdi.
Başkan DURANAY konuşmasında devamen;
Malın esiri olan ve dünyayı kendi çıkarından ibaret olduğunu zannederek süflî bir hayatın girdabına girmiş, ulvî duygulardan mahrum, başkasını düşünmeyen kendi salt nefsi ve menfaati için çalışan insan tipleri çoğaldı. Dolayısıyla günümüz insanı, (özellikle ticarî ve iktisadî alanlarda) erdemli insanın inşası konusundaki evrensel mesajlara dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.
Bu kültürü günümüze uyarlama konusunda esnaf ve sanatkârlar olarak başta Ticari hayatımızda olsun, Teşkilatımızda olsun, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Amacımız kaliteli hizmet üretmek ve güvenilir bir esnaf yetiştirmektir. İlerlemiş toplumlarda ahilik anlayışının izlerini görmek mümkündür. Dünya artık tek bir Pazar haline gelmiştir. Global ekonomi arz ve talep çok çeşitlenmiştir.
Esnaf ve sanatkarın bugün içinde bulunduğu sorunlara da değinen Duranay; Ulusal Zincir Marketler esnafı inceden inceye kemiren bir sistem oluşturmuşlardır. Artık esnaflarımızı bitirmiş, kendi aralarında rekabet etmektedirler. Bu konuda hükümetimizden, kurum ve kuruluşlarımızın biz esnaf ve sanatkârların yanında olmalarını bizlere her türlü desteği vermelerini istiyoruz.
Bu vesileyle Tüm çalışanların, esnafların, tüccarların “AHİLİK HAFTASI” nı kutlar, çalışma hayatlarında başarılar diler, hayırlı kazançlar temenni eder, Bu güzel ve anlamlı birlikteliğe katılan kıymetli misafirlerimize, burada yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm insanlara teşekkür ediyorum. dedi.
Daha sonra Vali Mahmut DEMİRAŞ, Ahilik Haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında esnaf ve sanatkarlara yıllarca hizmet veren Tarihi Tuz Hanı’nın restorasyon çalışmalarına değinerek, “Adıyaman’da gerçekleştirmek istediğimiz ancak, hukuki sebeplerden dolayı ciddi bir çalışma yapamadığımız eserlerden bir tanesi de tarihi tuz hanıdır. Bu tarihi binanın projesi hazırlanmış ve kuruldan da onaylanmıştır. Hukuki problemleri çözdüğümüz anda inşallah en yakın bir zamanda bu binayı restore ederek Adıyamanlı vatandaşlarımıza güzel bir eser kazandırmayı düşünüyoruz” dedi.
Vali Mahmut Demirtaş konuşmasının devamında, “Ahilik İslam tarihinde ticareti ahlakla bütünleştirmiş çok önemli müesseselerden bir tanesidir. Bugün ülkemizde birlik ve beraberlik varsa, eğer ekonomimiz iyi bir şekilde işliyorsa bunda esnaflarımızın ve ticaret erbapları mızın çok büyük katkıları bulunmaktadır. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, Ahi Evran kültürünü tekrar canlandırmamız, haramı-helâlı ayırt etmemiz gerekiyor. Bütün esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Belediyesi tiyatro ekibi tarafından ahilikteki şed kuşatma töreni sahnelendi. Daha sonra ödül törenine geçildi.
Vali Mahmut Demirtaş, bu yıl “il Ahisi” seçilen 10 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra 1976 yılında istifa ederek ticari hayata atılan,dürüst, adaletli ve mütevazi kişiliğinin yanında, bir çok sosyal faaliyetlere imza atmış, bir çok STK’ larda görev almış, teşkilatmıza ve Adıyaman’a yaptığı başarılı çalışma ve hizmetlerde bulunan halen esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi başkanlığı görevini sürdüren Madeni Sanatkarlar Odası üyesi Abuzer Aslantürk’e kalafatı giydirerek ödülünü hediye etti. Bu yılın 2. Ahisi seçilen, 1969 yılından bugüne kadar Kasaplık mesleğinde 15 usta, 40 civarında kalfa ve çırak yetiştiren, Kasaplar Odası üyesi Osman SABAK’ a, ATSO Başkanı Mustafa USLU ödülünü takdim etti. bu yılın 3. Ahisi seçilen 1971 yılından bugüne kadar aktif olarak mesleğini icra eden, bu güne kadar 30 usta, 40 civarında kalfa ve çırak yetiştiren, Madeni Sanatkarlar Odası üyesi Mustafa Uyan’ a, Birlik Başkanı Ziya Duranay ödülünü verdi.
9. Ahilik Haftası kutlamaları törenin sonunda müftülük görevlisinin yaptığı mezat açılışı duası sonunda törene katılanlara ve vatandaşlara Belediye Başkanlığınca hazırlanan Ahi pilavı ikram edildi.
Tören sonrası Vali Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde tarihi oturakçı pazarı esnafını ziyaret etti.