Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Defter beyan sistemi ve Sorumluluk Sözleşmesi başvuru son tarihi : 30 EYLÜL 2018

Basit usüle tabi esnaflarımızın

"Defter beyan sistemi ve Sorumluluk Sözleşmesi" başvurusunda


SON TARİH 30 EYLÜL 2018

 

2018 yılı itibari ile basit usule tabi mükelleflerin defterlerini (artık elde kâğıt ya da bilgisayar ortamında değil) Defter- Beyan sistemi üzerinden tutacak olması ve bu sisteme en geç 30 Eylül 2018’ e kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 
 “486 sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile basit usule tabi olan mükelleflerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu getirilmiş; başvuru ile ilk dönem kayıt tarihleri için geçiş dönemi öngörülmüş ve 499 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile bu sürelerde uzatıma  gidilmiş ve basit usule tabi mükellefler için defter-beyan sistemine başvuru süresi 30 Eylül 2018’e  uzatılmıştır.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin Defter Beyan Sistemini kullanmak üzere 30  Eylül 2018 tarihine kadar www.defterbeyan.gov.tr adresinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydetmeleri gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıtlarını 31 Ekim 2018 tarihine yapmaları gerekmektedir.
BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN BAŞVURULARINI KİMLER YAPABİLECEK
-Kendileri,
-Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter - Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve 
Sorumluluk  Sözleşmesi  (Meslek  Odaları  ile  Basit  Usulde  Vergilendirilen  Üyeleri  İçin)” 
düzenledikleri meslek odaları veya 
-340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname 
Gönderme  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi”  imzaladıkları  meslek  mensupları aracılığıyla yapabileceklerdir.
CEZAİ DURUMA DÜŞMEYİN
Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen sürelerde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur. Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir. Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanacaktır.
Basit usul ticari kazanç mükelleflerin Defter-beyan sisteminde ileride sorun yaşamaması için meslek odaları veya serbest muhasebeci mali müşavirler ile görüşerek destek almaları gerekmektedir.