Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

TEMSİL EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

TEMSİL EDİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Üyeliği

• Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Tütün Kontrol Kurulu Komisyon Üyeliği

• Halk Sağlığı Müdürlüğü Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kurulu Üyeliği

• Türkiye KHH Önleme ve Kontrol Programı İl Kurulu Komisyon Üyeliği

• Adıyaman Vergi Dairesi Komisyon Üyeliği

• İş kur İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği

• Adıyaman Belediyesi Kent Konseyi Komisyon Üyeliği

• Adıyaman Belediye Başkanlığı İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatları İnceleme Kurulu  Üyeliği

• Hal Hakem Heyeti Komisyon Üyeliği

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyon Üyeliği

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl ve İlçelerde kurulacak İşletme Belirleme Komisyon/Komisyonları Üyeliği

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşletme Belirleme Komisyon Üyeliği

• İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyeliği

• Ticaret İl Müdürlüğü Ahilik Komisyon Üyeliği

• Ticaret İl Müdürlüğü İl Hakem Heyeti Komisyon Üyeliği

• KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği