Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENESİ İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT

ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENESİ İÇİN SON GÜN 28 ŞUBAT

Adıyaman Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü M. Sadi Ünsal ve Ölçü Ayar Mühendisi İrfan Yılmaz, AESOB Başkanı Ziya Duranay’ı makamında ziyaret ederek Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat tarihinde sona erdiğini hatırlatarak bilgilendirmede bulundular.

Adıyaman Sanayi ve Teknoloji İl Şube Müdürü M. Sadi Ünsal, Ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemlerinin 28 Şubat 2019 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorunda olduklarını belirtti.

Tartı aletlerinin ve akaryakıt, LPG sayaçlarının periyodik muayene süresinin 2 yıl, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının ise 10 yıl olduğunu ifade eden Ünsal, "Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damga yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınmasını söz konusu belgenin ölçü ve tartı aletinin muayene ve damgası yapılana kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir. İl Müdürlükleri ve Grup Merkezi Ölçü Belediye Ölçü Ayar Memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damgalama ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

Ölçü ve tartı aletlerini kullanan gerek resmi gerek tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcılar kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerini süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü veya tartı aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 2019 yılı için geçerli olan 2 bin 600 Lira idari para cezası uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır.

Bu nedenle, ilgililerin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz bu konuda her türlü idari ve teknik desteği sağlamaktadır” dedi. 

AESOB Başkanı Ziya Duranay; Bu bilgiler dâhilinde esnafımızın mağdur duruma düşmemesi için en geç 28 Şubat’a kadar muayene yaptırmaları gerektiğini, İlimizde daha önce komşu illerden yetkili muayene servislerince yapıldığını ancak 2016 yılından itibaren Adıyaman’ da Yetkili Muayene Servisince muayenenin yapıldığını, periyodik muayenede ölçü aleti kullanan kişilerin ölçü, ölçü aletlerinin cinsi, markası, numarası ve kapasite bilgilerini de yanında bulundurması gerektiğini belirtti.  

Ölçü tartı aleti beyannamesi için gerekli olan bilgiler şöyle; Müracaat sahibinin; kimlik bilgileri, adres bilgileri, ölçü tartı aletinin cinsi (elektronik terazi, masa terazi, elektronik baskül v.b), çekeri, markası, seri numarası ve telefon numarası.

Adıyaman Ölçü ve Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisi İletişim: 0554 155 67 93