Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU TARİHÇESİ

18 Ocak 1943 tarihinde 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yayınlanmıştır.  25 Nisan 1949  tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış ve esnaf ve sanatkarlarımızın bağımsız ilk örgütlenmeleri sağlanmıştır.                       Mülga   507 sayılı Kanun

Kanun No : 507
Kabul Tarihi : 17.07.1964
Yürürlük Tarihi : 04.08.1964
Resmi Gazete : 11769-11770-11771
   
Değiştiren    
KHK No : 62
Kabul Tarihi : 02.05.1983
Yürürlük Tarihi : 05.08.1983
Resmi Gazete : 18136
   
Değiştiren    
KHK No : 82
Kabul Tarihi : 06.09.1983
Yürürlük Tarihi : 16.09.1983
Resmi Gazete : 18167
   
Değiştiren    
KHK No : 122
Kabul Tarihi : 10.10.1983
Yürürlük Tarihi : 28.10.1983
Resmi Gazete : 18205 (mükerrer)
   
Değiştiren    
Kanun No : 3153
Kabul Tarihi : 14.02.1985
Yürürlük Tarihi : 23.02.1985
Resmi Gazete : 18675
   
Değiştiren    
Kanun No : 3741
Kabul Tarihi : 09.05.1991
Yürürlük Tarihi : 17.05.1991
Resmi Gazete : 20874
   
Değiştiren    
Kanun No : 4276
Kabul Tarihi : 18.06.1997
Yürürlük Tarihi : 20.06.1997
Resmi Gazete : 23025
   
Kanun No : 5290
Kabul Tarihi : 03.02.2005
Yürürlük Tarihi : 18.02.2005
Resmi Gazete sayı : 25731
   
(Geçici 4 ilave)    
:  
Mülga : 507 sayılı Kanun
   
Yürürlükteki :  
Kanun No : 5362 Sayılı Esnaf ve Sanakarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
Kabul Tarihi : 07.06.2005
Yürürlük Tarihi : 21.06.2005
Resmi Gazete : 25852