Sık Sorulan Sorular

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne ve Mesleki Odalara kayıt yaptırmak zorunlu mudur?

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne ve Mesleki Odalara kayıt yaptırmak zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Esnaf ve Sanatkârlar çalışmaya başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde durumlarını bağlı bulunduğu sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicile kaydı yapılan kimsenin bilgileri sicil tarafından elektronik ortamda ilgili odaya gönderilir. İlgili oda yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısında üyeliğe karar verir. Böylece bir esnaf ve sanatkârın üyelik kaydı tamamlanmış olur.