Sık Sorulan Sorular

Mesleki odalardan hangi belge ve evraklar temin edilmektedir.

Mesleki odalardan hangi belge ve evraklar temin edilmektedir.

  1. Mesleki Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Belgesi)
  2. İhale Durum Belgesi
  3. İmza Sirküsü
  4. Basit Usul Muhasebe Evrakları (Perakende Satış Fişi, Fatura, Sevk İrsaliyesi, Muhtahsil Makbuzu, Yolcu Bileti vb…)  
  5. Fiyat Tarifeleri
  6. Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama-İş Bitimi) Serili