Sık Sorulan Sorular

Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyon’da kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler nasıl temin edilir?

Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyon’da kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler nasıl temin edilir?

Bu meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımına Konfederasyon yetkilidir. Konfederasyon bu dağıtımı birlikler kanalıyla yürütmektedir. Bedeli de alınan üst kuruluşlara ödenir. Bu belgelerden Bakanlık ve esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik ortamda düzenlenenler olursa bedeli Konfederasyon’a ödenir. Belirttiğimiz her türlü belgeyi yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayı Konfederasyon’un ilgili Cumhuriyet Savcılığına başvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olur.