Sık Sorulan Sorular

Tekel ruhsatı için istenen belgeler nelerdir?

Tekel ruhsatı için istenen belgeler nelerdir?

Vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı, onaylı nüfus cüzdanı örneği, 1 adet fotoğraf, son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi, oda faaliyet belgesi, ruhsat bedeli olarak herhangi bir ziraat bankası TAPDK kurumsal tahsilât programı hesabına TC kimlik No ile ödenerek makbuzu ibraz edilecek. Ödenecek meblağ için TAPDK ile iletişime geçiniz.