Genelgeler

2018 Yılı Genelgeleri
2018 Yılı Genelgeleri
105 Sayılı Genelge- Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu hk.
1 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri
2 Sayılı Genelge- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
3 Sayılı Genelge- Kapasite Raporu Tastik Ücreti
4 Sayılı Genelge- Kayıt ücreti ve yıllık aidat
5 Sayılı Genelge- Basılı Evrak Fiyatları
6 Sayılı Genelge- İDDG Mevzuatı Çalışmaları
7 Sayılı Genelge- İşveren Primi Desteği
8 Sayılı Genelge- Çıraklık Belgeleri
9 sayılı genelge- Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
10 Sayılı Genelge- 2018 yılı satış belgesi bedelleri
11 Sayılı Genelge- Ekmek fiyat tarifeleri
12 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri
13 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatımı İşlemi
14 Sayılı Genelge- COSME Çağrısı
15 Sayılı Genelge- Basit Usulde Kazanç İndirimi
16 Sayılı Genelge- Ekmek Gramaj Denetimleri
17 Sayılı Genelge- Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme sistemleri ile ilgili ilk Muyane İşlemleri
18 Sayılı Genelge- Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
19 Sayılı Genelge- Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Kapsamında İran'a Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi
20 Sayılı Genelge- İşbirliği protokolü
21 Sayılı Genelge- İkinci El Motorlu Kara Taşıtları
22 Sayılı Genelge- Fibabank İşbirliği hk
23 Sayılı Genelge- Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
24 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
25 Sayılı Genelge- Eğitim Bütçesi
26 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
27 Sayılı Genelge- Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik
28 Sayılı Genelge- Afrin Dalı Hareketı ve Şanlı Ordumuza Destek Toplantısı
29 Sayılı Genelge- Özel Ayar Evleri
30 Sayılı Genelge- İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi
31 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmet Alımı hk
32 Sayılı Genelge- 9. Uluslararası İSG Kongresi
33 Sayılı Genelge- Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
34 Sayılı Genelge- 7103 Sayılı Kanun
35 Sayılı Genelge- Genel Sekreter hk.
36 Sayılı Genelge- İstihdam teşviki
37 Sayılı Genelge- TGK-Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik
38 Sayılı Genelge-7104 sayılı kanun
39 Sayılı Genelge- Kapasite Raporları
40 Sayılı Genelge- Antalya Expo Center Fuarları
41 Sayılı Genelge- Marmaris- İşletmeler Üstü Eğitim Merkezinin Devrine İlişkin Protokol
42 Sayılı Genelge- Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi
43 Sayılı Genelge- Mutabakat Komiteleri hk
44 Sayılı Genelge- Meslek Odasına Kayıt
45 Sayılı Genelge- 7143 sayılı kanun
46 Sayılı Genelge- Kurumsal toplu SMS
47 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
48 Sayılı Genelge- 7143 sayılı Torba Kanun
49 Sayılı Genelge- A.TR Dolaşım Belgesi
50 Sayılı Genelge- Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
51 Sayılı Genelge- Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
52 Sayılı Genelge- 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri
53 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
54 Sayılı Genelge- 7144 sayılı Kanun hk.
55 Sayılı Genelge- Karayolu Taşıma Yönetmeliği hk.
56 Sayılı Genelge-Defter-Beyan Sistemi
57 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgeleri
58 Sayılı Genelge-Arabuluculuk Kamu Spotu hk.
59 Sayılı Genelge-Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
60 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgelerinde ETGB Beyannameleri ile İkinci Nüsha Düzenlenmesi
61 Sayılı Genelge-KOSGEB Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
62 Sayılı Genelge-Yapı Kayıt Belgesi
63 Sayılı Genelge-İDGG Çalışmaları
64 Sayılı Genelge-Yüksek Seçim Kurulu Kararı hk
65 Sayılı Genelge-COSME Çağrısı
66 Sayılı Genelge-SGK-Ziraat Bankası Protokolü
67 Sayılı Genelge-EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
68 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgelerinin Satışı ve Takibi
69 Sayılı Genelge-E. Kapasite raporu Bilgi Sistemi
70 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgeleri ile EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belelerinin Gümrük Vizesi
71 Sayılı Genelge-Genel Sekreterler Toplantısı
72 Sayılı Genelge-Kurban kesimi hizmetleri hk
73 Sayılı Genelge-Ufuk Üniversitesi Hastanesi İşbirliği Protokolü
74 Sayılı Genelge-7143 sayılı kanun süre uzatımı
75 Sayılı Genelge-COSME Programı Çağrısı
76 Sayılı Genelge-E- İhale Hk
77 Sayılı Genelge-Kullanıcı Yetkilendirme
78 Sayılı Genelge-Turkcell Kampanyası
79 Sayılı Genelge-Gecikme zammı oranı
80 Sayılı Genelge-D-8 Menşe İspat bel.İran Menşe İspat bel. ve Malezya Menşe bel.Elektronik Oramda düzenlenmesi
81 Sayılı Genelge-İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmelik değişikliği hk
82 Sayılı Genelge-KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
83 Sayılı Genelge-Yaptırım Uygulamaları
84 Sayılı Genelge-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
85 Sayılı Genelge-Basılı Evrak Fiyatları
86 Sayılı Genelge-Avrupa KOBİ Haftası
87 Sayılı Genelge-Yerli Üretim Logosu
88 Sayılı Genelge-İşiniz Turkcell'le dijitalleşiyor Kampanyası
89 Sayılı Genelge-Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımı
90 Sayılı Genelge-Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)
91 Sayılı Genelge-Petrol Ofisi Kampanyası
92 Sayılı Genelge-Taslak Meslek Kolları Çalışması
93 Sayılı Genelge-Jean Monnet Burs Programı 2019-2010 Akademik Yılı Başvuruları
94 Sayılı Genelge-Samsun Gıda Fuarı
95 Sayılı Genelge-Yöresel Ürünler İle İlgili Üretici
96 Sayılı Genelge-Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
97 Sayılı Genelge-Yerli Malı Belgesi hk
98 Sayılı Genelge-Sri Lanka Tarım Fuarı Hk
99 Sayılı Genelge-Vergi İndirimleri
100 Sayılı Genelge-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde süre erteleme
101 Sayılı Genelge-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
102 Sayılı Genelge-Mesleki Yeterlilik Belgesi
103 Sayılı Genelge-Elektrik Bağlantı Bildirimi Belgesi hk
104 Sayılı Genelge-Ek Ödeme
105 Sayılı Genelge-Devlet Katkısı
106 Sayılı Genelge-BDDK Yönetmelik Değişiklikleri Hk
107 Sayılı Genelge-Ulusal Elektronik Tebliğat Sistemi
108 Sayılı Genelge-Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık
109 Sayılı Genelge-Proje Veri Tabanı
110 Sayılı Genelge-Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
111 Sayılı Genelge-Başkanlar Kurulu Toplantısı
112 Sayılı Genelge-Ticari davalarda Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesine Dair Kanun Değişikliği
113 Sayılı Genelge-Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
114 Sayılı Genelge-Kapasite Raporu Yönetmeliği
115 Sayılı Genelge-Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruya Dair Parasal Sınırların Artırılmasıa Dair Tebliğ
116 Sayılı Genelge-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2019 Yılı İdari Para Cezaları
117 Sayılı Genelge-Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
118 Sayılı Genelge-Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
119 Sayılı Genelge-Konsinye Satış Sistemi Hk
120 Sayılı Genelge-7143 Sayılı Kanun süre uzatımı