Genelgeler

2018 Yılı Genelgeleri
2018 Yılı Genelgeleri
120 Sayılı Genelge-7143 Sayılı Kanun süre uzatımı
119 Sayılı Genelge-Konsinye Satış Sistemi Hk
118 Sayılı Genelge-Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
117 Sayılı Genelge-Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
116 Sayılı Genelge-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2019 Yılı İdari Para Cezaları
115 Sayılı Genelge-Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruya Dair Parasal Sınırların Artırılmasıa Dair Tebliğ
114 Sayılı Genelge-Kapasite Raporu Yönetmeliği
113 Sayılı Genelge-Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
112 Sayılı Genelge-Ticari davalarda Arabuluculuğun Zorunlu Hale Getirilmesine Dair Kanun Değişikliği
111 Sayılı Genelge-Başkanlar Kurulu Toplantısı
110 Sayılı Genelge-Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
109 Sayılı Genelge-Proje Veri Tabanı
108 Sayılı Genelge-Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık
107 Sayılı Genelge-Ulusal Elektronik Tebliğat Sistemi
106 Sayılı Genelge-BDDK Yönetmelik Değişiklikleri Hk
105 Sayılı Genelge-Devlet Katkısı
104 Sayılı Genelge-Ek Ödeme
103 Sayılı Genelge-Elektrik Bağlantı Bildirimi Belgesi hk
102 Sayılı Genelge-Mesleki Yeterlilik Belgesi
101 Sayılı Genelge-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
100 Sayılı Genelge-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde süre erteleme
99 Sayılı Genelge-Vergi İndirimleri
98 Sayılı Genelge-Sri Lanka Tarım Fuarı Hk
97 Sayılı Genelge-Yerli Malı Belgesi hk
96 Sayılı Genelge-Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
95 Sayılı Genelge-Yöresel Ürünler İle İlgili Üretici
94 Sayılı Genelge-Samsun Gıda Fuarı
93 Sayılı Genelge-Jean Monnet Burs Programı 2019-2010 Akademik Yılı Başvuruları
92 Sayılı Genelge-Taslak Meslek Kolları Çalışması
91 Sayılı Genelge-Petrol Ofisi Kampanyası
90 Sayılı Genelge-Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)
89 Sayılı Genelge-Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımı
88 Sayılı Genelge-İşiniz Turkcell'le dijitalleşiyor Kampanyası
87 Sayılı Genelge-Yerli Üretim Logosu
86 Sayılı Genelge-Avrupa KOBİ Haftası
85 Sayılı Genelge-Basılı Evrak Fiyatları
84 Sayılı Genelge-Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
83 Sayılı Genelge-Yaptırım Uygulamaları
82 Sayılı Genelge-KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
81 Sayılı Genelge-İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmelik değişikliği hk
80 Sayılı Genelge-D-8 Menşe İspat bel.İran Menşe İspat bel. ve Malezya Menşe bel.Elektronik Oramda düzenlenmesi
79 Sayılı Genelge-Gecikme zammı oranı
78 Sayılı Genelge-Turkcell Kampanyası
77 Sayılı Genelge-Kullanıcı Yetkilendirme
76 Sayılı Genelge-E- İhale Hk
75 Sayılı Genelge-COSME Programı Çağrısı
74 Sayılı Genelge-7143 sayılı kanun süre uzatımı
73 Sayılı Genelge-Ufuk Üniversitesi Hastanesi İşbirliği Protokolü
72 Sayılı Genelge-Kurban kesimi hizmetleri hk
71 Sayılı Genelge-Genel Sekreterler Toplantısı
70 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgeleri ile EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belelerinin Gümrük Vizesi
69 Sayılı Genelge-E. Kapasite raporu Bilgi Sistemi
68 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgelerinin Satışı ve Takibi
67 Sayılı Genelge-EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
66 Sayılı Genelge-SGK-Ziraat Bankası Protokolü
65 Sayılı Genelge-COSME Çağrısı
64 Sayılı Genelge-Yüksek Seçim Kurulu Kararı hk
63 Sayılı Genelge-İDGG Çalışmaları
62 Sayılı Genelge-Yapı Kayıt Belgesi
61 Sayılı Genelge-KOSGEB Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği
60 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgelerinde ETGB Beyannameleri ile İkinci Nüsha Düzenlenmesi
59 Sayılı Genelge-Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
58 Sayılı Genelge-Arabuluculuk Kamu Spotu hk.
57 Sayılı Genelge-A.TR Dolaşım Belgeleri
56 Sayılı Genelge-Defter-Beyan Sistemi
55 Sayılı Genelge- Karayolu Taşıma Yönetmeliği hk.
54 Sayılı Genelge- 7144 sayılı Kanun hk.
53 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
52 Sayılı Genelge- 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri
51 Sayılı Genelge- Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
50 Sayılı Genelge- Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
49 Sayılı Genelge- A.TR Dolaşım Belgesi
48 Sayılı Genelge- 7143 sayılı Torba Kanun
47 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
46 Sayılı Genelge- Kurumsal toplu SMS
45 Sayılı Genelge- 7143 sayılı kanun
44 Sayılı Genelge- Meslek Odasına Kayıt
43 Sayılı Genelge- Mutabakat Komiteleri hk
42 Sayılı Genelge- Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi
41 Sayılı Genelge- Marmaris- İşletmeler Üstü Eğitim Merkezinin Devrine İlişkin Protokol
40 Sayılı Genelge- Antalya Expo Center Fuarları
39 Sayılı Genelge- Kapasite Raporları
38 Sayılı Genelge-7104 sayılı kanun
37 Sayılı Genelge- TGK-Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik
36 Sayılı Genelge- İstihdam teşviki
35 Sayılı Genelge- Genel Sekreter hk.
34 Sayılı Genelge- 7103 Sayılı Kanun
33 Sayılı Genelge- Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
32 Sayılı Genelge- 9. Uluslararası İSG Kongresi
31 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmet Alımı hk
30 Sayılı Genelge- İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi
29 Sayılı Genelge- Özel Ayar Evleri
28 Sayılı Genelge- Afrin Dalı Hareketı ve Şanlı Ordumuza Destek Toplantısı
27 Sayılı Genelge- Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik
26 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
25 Sayılı Genelge- Eğitim Bütçesi
24 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
23 Sayılı Genelge- Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
22 Sayılı Genelge- Fibabank İşbirliği hk
21 Sayılı Genelge- İkinci El Motorlu Kara Taşıtları
20 Sayılı Genelge- İşbirliği protokolü
19 Sayılı Genelge- Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Kapsamında İran'a Yapılacak Olan İhracatta Kullanılacak Olan Menşe İspat Belgesi
18 Sayılı Genelge- Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
17 Sayılı Genelge- Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarını Ölçme sistemleri ile ilgili ilk Muyane İşlemleri
16 Sayılı Genelge- Ekmek Gramaj Denetimleri
15 Sayılı Genelge- Basit Usulde Kazanç İndirimi
14 Sayılı Genelge- COSME Çağrısı
13 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatımı İşlemi
12 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri
11 Sayılı Genelge- Ekmek fiyat tarifeleri
10 Sayılı Genelge- 2018 yılı satış belgesi bedelleri
9 sayılı genelge- Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
8 Sayılı Genelge- Çıraklık Belgeleri
7 Sayılı Genelge- İşveren Primi Desteği
6 Sayılı Genelge- İDDG Mevzuatı Çalışmaları
5 Sayılı Genelge- Basılı Evrak Fiyatları
4 Sayılı Genelge- Kayıt ücreti ve yıllık aidat
3 Sayılı Genelge- Kapasite Raporu Tastik Ücreti
2 Sayılı Genelge- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
1 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri
105 Sayılı Genelge- Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu hk.