Genelgeler

2021 Yılı Genelgeleri
2021 Yılı Genelgeleri
158 Sayılı Genelge- 3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.
157 Sayılı Genelge- Tek Pazar Programı - Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi Çağrısı
156 Sayılı Genelge- Kayıt Süresinin Uzatılması
155 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
154 Sayılı Genelge- Sicil Harç Tarifesi Hk
153 Sayılı Genelge- A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgelerinin 2022 Yılı Satış ve Onay Bedelleri
152 Sayılı Genelge- 6. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.
151 Sayılı Genelge- Güzellik Salonlarının Verbis’e kayıt olması hk.
150 Sayılı Genelge- 25. Tüketici Ödülleri hk.
149 Sayılı Genelge- KVKK Eğitimi Hk.
148 Sayılı Genelge- SGK e- Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması Hk.
147 Sayılı Genelge- Yerli Malı Tebliği
146 Sayılı Genelge- SGK Elektronik Tebligat Tönetmeliği Hk
145 Sayılı Genelge- Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı
144 Sayılı Genelge- Genel Sekreter Ataması
143 Sayılı Genelge- 5. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.
142 Sayılı Genelge- Genel Sekreterler 2021 2. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı
141 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
140 Sayılı Genelge- Olağan Genel Kurullar Hk.
139 Sayılı Genelge- Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi -Uzaktan Eğitim-Asenkron- Kurs Programı
138 Sayılı Genelge- Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerine Düzenlenecek Olan Dolaşım Belgeleri
137 Sayılı Genelge- Meslek Kuruluşu Üyelerine Listeye Erişim Yetkisi Verilmesi Hk.
136 Sayılı Genelge- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hk.
135 Sayılı Genelge- Eğitim Ücreti Hk.
134 Sayılı Genelge- Kişisel Verilerin Paylaşılması hk.
133 Sayılı Genelge- Spot Filmlerin Yayınlanması
132 Sayılı Genelge- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
131 Sayılı Genelge- 7338 Sayılı Kanun (Basit usulde istisna)
130 Sayılı Genelge- Bitki Koruma Ürünleri hk.
129 Sayılı Genelge- Genel Kurul Rehberi-2021 Hk.
128 Sayılı Genelge- 4. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk
127 Sayılı Genelge- DHMİ E-Doğrudan Temin Alımları Hk.
126 Sayılı Genelge- Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslama Eğitimi hk
125 Sayılı Genelge- Kişisel Verilerin Paylaşılması Hk.
124 Sayılı Genelge- KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek Programı
123 Sayılı Genelge- Tek Pazar Programı–Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı
120 Sayılı Genelge- Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı
119 Sayılı Genelge- Fiyat Etiketi Yönetmeliği hk.
118 Sayılı Genelge- Başkanlar kurulu toplantısı
117 Sayılı Genelge- Eğitim
116 Sayılı Genelge- Yönerge Değişikliği Hk.
115 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi
114 Sayılı Genelge- Mersin Yöresel ve Geleneksel Ürünler Festivali
113 Sayılı Genelge- Avrupa KOBİ Haftası
112 Sayılı Genelge- Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
111 Sayılı Genelge- Helal Belgelendirme
110 Sayılı Genelge- İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri
109 Sayılı Genelge- 7326 Sayılı Kanunun Tanıtımı
108 Sayılı Genelge- Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik hk.
107 Sayılı Genelge- 7326 sayılı Yapılandırma Kanun Süre Uzatıı Hk.
106 Sayılı Genelge- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
105 Sayılı Genelge- Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik
104 Sayılı Genelge- Ücretsiz Finansal Okuryazarlık Eğitimi
103 Sayılı Genelge- KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu
102 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.
101 Sayılı Genelge- Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu
100 Sayılı Genelge- Online Export Akademi 11
99 Sayılı Genelge- Sertifika Yönetmelik Değişikliği – Güzel Sanat Eseri Galerileri ve Müzayede Salonlarının Sertifikalandırılması
98 Sayılı Genelge- Mücbir Sebep Hali
97 Sayılı Genelge- Mücbir sebep hk.
96 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı Hk.
95 Sayılı Genelge- Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
94 Sayılı Genelge- Emeklilik Kredisi Hk.
93 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı hk.
92 Sayılı Genelge- Ağaçlandırma Kampanyası
91 Sayılı Genelge- Aşı İçin Farkındalık Kampanyası
90 Sayılı Genelge- Kültür Ürünleri Yarışması hk.
89 Sayılı Genelge- Ulusal Yeterlilik Güncelleme
88 Sayılı Genelge- Hibe desteği
87 Sayılı Genelge- Satış Belge Bedelleri Hk.
86 Sayılı Genelge- Fiyat Tarifeleri Hk
85 Sayılı Genelge- FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi
84 Sayılı Genelge- Kuzey İrlanda'ya İhracatta Kullanılacak Belgeler
83 Sayılı Genelge- Kademeli Normalleşme Tedbirleri
82 Sayılı Genelge- Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği Hk.
81 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
80 Sayılı Genelge- Zincir ve Süper Marketlerde Ürün Satış Yasağı Hk.
79 Sayılı Genelge- Görev Belgesi Hk.
78 Sayılı Genelge- Doğrudan hibe ve işyeri kira desteği
77 Sayılı Genelge- 7226 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile sürelerin kısmen durudurulması hk.
76 Sayılı Genelge- Görev Belgesi Düzenlenmesi Hk.
75 Sayılı Genelge- Ekspertiz Raporu
74 Sayılı Genelge- Tam Kapanma Tedbirleri
73 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
72 Sayılı Genelge- Kısa Çalışma Ödeneğinin Süre Uzatımı Hk.
71 Sayılı Genelge- Nakdi Ücret Desteği
70 Sayılı Genelge- 23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması
69 Sayılı Genelge- Ahilik Haftası Kutlamaları
68 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
67 Sayılı Genelge- Basit usulde vergileme ve esnaf muaflığı
66 Sayılı Genelge- Avrupa Girşimciliği Teşvik Ödülleri 2021
65 Sayılı Genelge- Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
64 Sayılı Genelge- Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri
63 Sayılı Genelge- Kadına Değer Web Sitesi Hak.
62 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
61 Sayılı Genelge- Kısmi Kapanma Tedbirleri Hk.
60 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmetleri Hk.
59 Sayılı Genelge- Yeme-İçme Yerlerinin Çalışma Saatleri Hk.
58 Sayılı Genelge- Ramazan Ayı Tedbirleri
57 Sayılı Genelge- Hes Kodu Sorgulamalarının Yapılması
56 Sayılı Genelge- Mesleki Yeterlilik Belgesi
55 Sayılı Genelge- Ücret Hk
54 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci İl Verileri
53 Sayılı Genelge- Ulusal Meslek Sınıflaması Hk.
52 Sayılı Genelge- Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hk
51 Sayılı Genelge- Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Hk.
50 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY'ler
49 Sayılı Genelge- Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı
47 Sayılı Genelge- CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı
46 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
45 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri
44 Sayılı Genelge- VERBİS kayıt sürelerinin uzatılması hk.
43 Sayılı Genelge- Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü
42 Sayılı Genelge- İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı
41 Sayılı Genelge- 2020 yılı Gelir-Gider, Bilanço,Kesin Hesap Cetveli
40 Sayılı Genelge- Okul Gıdası Onay Prosedürü
39 Sayılı Genelge- İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süre Uzatımı
38 Sayılı Genelge- Ulusal Meslek Standardı Güncelleme
37 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.
36 Sayılı Genelge- Bitki Sağlık Sertifikası
35 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci
34 Sayılı Genelge- İşyerlerinin Çalışma Saatleri
33 Sayılı Genelge- Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci
32 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY'ler
31 Sayılı Genelge- Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hk.
30 Sayılı Genelge- Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler
29 Sayılı Genelge- Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar Hk.
28 Sayılı Genelge- Ciro Desteği
27 Sayılı Genelge- 2021Expo-2021-5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi
26 Sayılı Genelge- Anket-Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
25 Sayılı Genelge- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş Talebi
24 Sayılı Genelge- E-adisyon Uygulaması
23 Sayılı Genelge- KVKK ve VERBİS Kayıt hk
22 Sayılı Genelge- COSME Programı-Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı
21 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
20 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
19 Sayılı Genelge- Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
18 Sayılı Genelge- COSME Programı-ELIIT Projesi
17 Sayılı Genelge- Kredi Borçlarının Ertelenmesi
16 Sayılı Genelge- Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri
15 Sayılı Genelge- Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)
14 Sayılı Genelge- Kadın Girişimci Online Network Toplantısı
13 Sayılı Genelge- Kira ve Gelir Kaybı Desteği
12 Sayılı Genelge- Mücbir Sebep
11 Sayılı Genelge- Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması hk.
10 Sayılı Genelge- Konutta Ekmek Üretimi Talimatı
9 Sayılı Genelge- Resmi Mühür Bedeli
8 Sayılı Genelge- İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü
7 Sayılı Genelge- ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi
6 Sayılı Genelge- SGK ile Kamu Bankaları arasında imzalanan protokol hk.
5 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi
4 Sayılı Genelge- Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
3 Sayılı Genelge- 2021 yılı satış belgesi bedelleri
2 Sayılı Genelge- Vergi düzenlemeleri hk.
1 Sayılı Genelge- Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması
48 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci İl Verileri