Genelgeler

2021 Yılı Genelgeleri
2021 Yılı Genelgeleri
48 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci İl Verileri
1 Sayılı Genelge- Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması
2 Sayılı Genelge- Vergi düzenlemeleri hk.
3 Sayılı Genelge- 2021 yılı satış belgesi bedelleri
4 Sayılı Genelge- Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
5 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi
6 Sayılı Genelge- SGK ile Kamu Bankaları arasında imzalanan protokol hk.
7 Sayılı Genelge- ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi
8 Sayılı Genelge- İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü
9 Sayılı Genelge- Resmi Mühür Bedeli
10 Sayılı Genelge- Konutta Ekmek Üretimi Talimatı
11 Sayılı Genelge- Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanması hk.
12 Sayılı Genelge- Mücbir Sebep
13 Sayılı Genelge- Kira ve Gelir Kaybı Desteği
14 Sayılı Genelge- Kadın Girişimci Online Network Toplantısı
15 Sayılı Genelge- Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)
16 Sayılı Genelge- Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri
17 Sayılı Genelge- Kredi Borçlarının Ertelenmesi
18 Sayılı Genelge- COSME Programı-ELIIT Projesi
19 Sayılı Genelge- Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
20 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
21 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
22 Sayılı Genelge- COSME Programı-Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı
23 Sayılı Genelge- KVKK ve VERBİS Kayıt hk
24 Sayılı Genelge- E-adisyon Uygulaması
25 Sayılı Genelge- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş Talebi
26 Sayılı Genelge- Anket-Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
27 Sayılı Genelge- 2021Expo-2021-5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi
28 Sayılı Genelge- Ciro Desteği
29 Sayılı Genelge- Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar Hk.
30 Sayılı Genelge- Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler
31 Sayılı Genelge- Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması hk.
32 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY'ler
33 Sayılı Genelge- Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci
34 Sayılı Genelge- İşyerlerinin Çalışma Saatleri
35 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci
36 Sayılı Genelge- Bitki Sağlık Sertifikası
37 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.
38 Sayılı Genelge- Ulusal Meslek Standardı Güncelleme
39 Sayılı Genelge- İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süre Uzatımı
40 Sayılı Genelge- Okul Gıdası Onay Prosedürü
41 Sayılı Genelge- 2020 yılı Gelir-Gider, Bilanço,Kesin Hesap Cetveli
42 Sayılı Genelge- İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı
43 Sayılı Genelge- Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü
44 Sayılı Genelge- VERBİS kayıt sürelerinin uzatılması hk.
45 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri
46 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
47 Sayılı Genelge- CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı
49 Sayılı Genelge- Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı
50 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY'ler
51 Sayılı Genelge- Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi Hk.
52 Sayılı Genelge- Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hk
53 Sayılı Genelge- Ulusal Meslek Sınıflaması Hk.
54 Sayılı Genelge- Dinamik Denetim Süreci İl Verileri
55 Sayılı Genelge- Ücret Hk
56 Sayılı Genelge- Mesleki Yeterlilik Belgesi
57 Sayılı Genelge- Hes Kodu Sorgulamalarının Yapılması
58 Sayılı Genelge- Ramazan Ayı Tedbirleri
59 Sayılı Genelge- Yeme-İçme Yerlerinin Çalışma Saatleri Hk.
60 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmetleri Hk.
61 Sayılı Genelge- Kısmi Kapanma Tedbirleri Hk.
62 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
63 Sayılı Genelge- Kadına Değer Web Sitesi Hak.
64 Sayılı Genelge- Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri
65 Sayılı Genelge- Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
66 Sayılı Genelge- Avrupa Girşimciliği Teşvik Ödülleri 2021
67 Sayılı Genelge- Basit usulde vergileme ve esnaf muaflığı
68 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği
69 Sayılı Genelge- Ahilik Haftası Kutlamaları
70 Sayılı Genelge- 23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması
71 Sayılı Genelge- Nakdi Ücret Desteği
72 Sayılı Genelge- Kısa Çalışma Ödeneğinin Süre Uzatımı Hk.
73 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
74 Sayılı Genelge- Tam Kapanma Tedbirleri
75 Sayılı Genelge- Ekspertiz Raporu
76 Sayılı Genelge- Görev Belgesi Düzenlenmesi Hk.
77 Sayılı Genelge- 7226 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile sürelerin kısmen durudurulması hk.
78 Sayılı Genelge- Doğrudan hibe ve işyeri kira desteği
79 Sayılı Genelge- Görev Belgesi Hk.
80 Sayılı Genelge- Zincir ve Süper Marketlerde Ürün Satış Yasağı Hk.
81 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
82 Sayılı Genelge- Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği Hk.
83 Sayılı Genelge- Kademeli Normalleşme Tedbirleri
84 Sayılı Genelge- Kuzey İrlanda'ya İhracatta Kullanılacak Belgeler
85 Sayılı Genelge- FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi
86 Sayılı Genelge- Fiyat Tarifeleri Hk
87 Sayılı Genelge- Satış Belge Bedelleri Hk.
88 Sayılı Genelge- Hibe desteği
89 Sayılı Genelge- Ulusal Yeterlilik Güncelleme
90 Sayılı Genelge- Kültür Ürünleri Yarışması hk.
91 Sayılı Genelge- Aşı İçin Farkındalık Kampanyası
92 Sayılı Genelge- Ağaçlandırma Kampanyası
93 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı hk.
94 Sayılı Genelge- Emeklilik Kredisi Hk.
95 Sayılı Genelge- Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
96 Sayılı Genelge- KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Süre Uzatımı Hk.
97 Sayılı Genelge- Mücbir sebep hk.
98 Sayılı Genelge- Mücbir Sebep Hali
99 Sayılı Genelge- Sertifika Yönetmelik Değişikliği – Güzel Sanat Eseri Galerileri ve Müzayede Salonlarının Sertifikalandırılması
100 Sayılı Genelge- Online Export Akademi 11
101 Sayılı Genelge- Bazı Faaliyetler İçin PCR Zorunluluğu
102 Sayılı Genelge- Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi Hk.
103 Sayılı Genelge- KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu
104 Sayılı Genelge- Ücretsiz Finansal Okuryazarlık Eğitimi
105 Sayılı Genelge- Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik
106 Sayılı Genelge- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
107 Sayılı Genelge- 7326 sayılı Yapılandırma Kanun Süre Uzatıı Hk.
108 Sayılı Genelge- Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik hk.
109 Sayılı Genelge- 7326 Sayılı Kanunun Tanıtımı
110 Sayılı Genelge- İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri
111 Sayılı Genelge- Helal Belgelendirme
112 Sayılı Genelge- Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
113 Sayılı Genelge- Avrupa KOBİ Haftası
114 Sayılı Genelge- Mersin Yöresel ve Geleneksel Ürünler Festivali
115 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi
116 Sayılı Genelge- Yönerge Değişikliği Hk.
117 Sayılı Genelge- Eğitim
118 Sayılı Genelge- Başkanlar kurulu toplantısı
119 Sayılı Genelge- Fiyat Etiketi Yönetmeliği hk.
120 Sayılı Genelge- Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı
123 Sayılı Genelge- Tek Pazar Programı–Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı
124 Sayılı Genelge- KOSGEB Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek Programı
125 Sayılı Genelge- Kişisel Verilerin Paylaşılması Hk.
126 Sayılı Genelge- Umuma Açık Mahallerde Telif Lisanslama Eğitimi hk
127 Sayılı Genelge- DHMİ E-Doğrudan Temin Alımları Hk.
128 Sayılı Genelge- 4. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk
129 Sayılı Genelge- Genel Kurul Rehberi-2021 Hk.
130 Sayılı Genelge- Bitki Koruma Ürünleri hk.
131 Sayılı Genelge- 7338 Sayılı Kanun (Basit usulde istisna)
132 Sayılı Genelge- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
133 Sayılı Genelge- Spot Filmlerin Yayınlanması
134 Sayılı Genelge- Kişisel Verilerin Paylaşılması hk.
135 Sayılı Genelge- Eğitim Ücreti Hk.
136 Sayılı Genelge- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hk.
137 Sayılı Genelge- Meslek Kuruluşu Üyelerine Listeye Erişim Yetkisi Verilmesi Hk.
138 Sayılı Genelge- Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerine Düzenlenecek Olan Dolaşım Belgeleri
139 Sayılı Genelge- Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi -Uzaktan Eğitim-Asenkron- Kurs Programı
140 Sayılı Genelge- Olağan Genel Kurullar Hk.
141 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
142 Sayılı Genelge- Genel Sekreterler 2021 2. Dönem Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı
143 Sayılı Genelge- 5. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.
144 Sayılı Genelge- Genel Sekreter Ataması
145 Sayılı Genelge- Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı
146 Sayılı Genelge- SGK Elektronik Tebligat Tönetmeliği Hk
147 Sayılı Genelge- Yerli Malı Tebliği
148 Sayılı Genelge- SGK e- Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması Hk.
149 Sayılı Genelge- KVKK Eğitimi Hk.
150 Sayılı Genelge- 25. Tüketici Ödülleri hk.
151 Sayılı Genelge- Güzellik Salonlarının Verbis’e kayıt olması hk.
152 Sayılı Genelge- 6. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı Hk.
153 Sayılı Genelge- A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgelerinin 2022 Yılı Satış ve Onay Bedelleri
154 Sayılı Genelge- Sicil Harç Tarifesi Hk
155 Sayılı Genelge- Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
156 Sayılı Genelge- Kayıt Süresinin Uzatılması
157 Sayılı Genelge- Tek Pazar Programı - Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi Çağrısı
158 Sayılı Genelge- 3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.