Genelgeler

2022 Yılı Genelgeleri
2022 Yılı Genelgeleri
86 Sayılı Genelge- 2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği & 2021 - 2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı
85 Sayılı Genelge- Depozito Bilgi Yönetimi Sistemi Hakkında Sektör Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi
84 Sayılı Genelge- Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi
83 Sayılı Genelge- Başkanlar Kurulu Toplantısı
82 Sayılı Genelge- Bulgaristan Seçimleri Hk.
81 Sayılı Genelge- Elektronik Ticaret Siteleri ve Platformları Üzerinden Gerçekleşen Hızlı Tüketim Malları Satışlarına İlişkin Tüketici Şikayetleri
80 Sayılı Genelge- TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
79 Sayılı Genelge- İkinci El Motorlu Kara TaşıtlarıTicareti Yapanların Yetki Belgesi Süreleri Hk.
78 Sayılı Genelge- Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi
77 Sayılı Genelge- Yönetmelik Değişikliği Pazarlama ve Satış Kısıtlaması
76 Sayılı Genelge- Genel Sekreterler Eğitim ve Değerlendirme Toplantı
75 Sayılı Genelge- Okul Servis Araçları Yönetmeliği Hk.
74 Sayılı Genelge- Şehiriçi Taşımacılıkta Pisikoteknik Raporu Alma Zorunluluğu
73 Sayılı Genelge- Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü ile İşbirliği Protokolü
72 Sayılı Genelge- Koru Hastaneleri ile İşbirliği Protokolü
71 Sayılı Genelge- Kapasite Raporu Tasdik Ücreti
70 Sayılı Genelge- Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
69 Sayılı Genelge- Kayıtlı İhracatçı Sistemi(REX)
68 Sayılı Genelge- 2022 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri
67 Sayılı Genelge- Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde -Türkiye- Kullanımı
66 Sayılı Genelge- TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
65 Sayılı Genelge- Peşin Hububat Satışları (Genel ve sözleşme Bazında)
64 Sayılı Genelge- Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı
63 Sayılı Genelge- İşimiz Temiz Projesi
62 Sayılı Genelge- Kayıt İşlemleri
61 Sayılı Genelge- Verimlilik İşleri (Genel)
60 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
1 Sayılı Genelge- WIPO Küresel Ödüller Programı
2 Sayılı Genelge- Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hk.
3 Sayılı Genelge- Kapasite Raporu Tasdik Ücreti
4 Sayılı Genelge- Mesleki Yeterlilik Belgesi
5 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri hk.
6 Sayılı Genelge- Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
7 Sayılı Genelge- Aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere devlet katkısı ödemelerinde sürenin uzatılması
8 Sayılı Genelge- Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk kayıt Tarihinde Uzatılması
9 Sayılı Genelge- KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
10 Sayılı Genelge- Resmi Mühür Bedeli
11 Sayılı Genelge- ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
12 Sayılı Genelge- Sigorta ve Risk Yönetimi Eğitim Programı
13 Sayılı Genelge- Hal Kayıt Sistemine Entegrasyon Hk.
14 Sayılı Genelge- Geleneksel Sanatkarlık-Zanaatkarlık Meslekleri Listesi
15 Sayılı Genelge- Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16 Sayılı Genelge- E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası
17 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
18 Sayılı Genelge- 32 nci Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
19 Sayılı Genelge- 7. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
20 Sayılı Genelge- Marka Olarak -Türkiye- İbaresinin Kullanımı
21 Sayılı Genelge- KDV İndirimi
22 Sayılı Genelge- Basılı evrak fiyat artışı hk.
23 Sayılı Genelge- Basılı evrak fiyatları hk.
24 Sayılı Genelge- Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25 Sayılı Genelge- Güzellik Salonlarının Reklam Faaliyetleri Hk.
26 Sayılı Genelge- 8. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
27 Sayılı Genelge- Esnaf ve Sanatkarımızın Elektrik Faturaları
28 Sayılı Genelge- Yenilenmiş Ürünlerin Satışı hk.
29 Sayılı Genelge- Stokçuluğun Önlenmesi Hk.
30 Sayılı Genelge- Tunus-MEDOS Islak İmza
31 Sayılı Genelge- Yazışma Usulleri Hakkında
32 Sayılı Genelge- Phishing Saldırısı Hk.
33 Sayılı Genelge- Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Satandardları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
34 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
35 Sayılı Genelge- Motor Yağı Değişim Noktaları Hk
36 Sayılı Genelge- Elektrik Bedelleri Hk.
37 Sayılı Genelge- 9. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk
38 Sayılı Genelge- Tunus-Manuel EUR.1-EUR.MED Dolaşım
39 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
40 Sayılı Genelge- KDV İndirimi
41 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
42 Sayılı Genelge- Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Hk.
43 Sayılı Genelge- Kapasite raporu
44 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları
45 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmeti Alımı Hk.
46 Sayılı Genelge- Yeşil Dönüşüm Destek Programı
47 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
48 Sayılı Genelge- Misafirhane
49 Sayılı Genelge- Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi
50 Sayılı Genelge- 10. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
51 Sayılı Genelge- İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
52 Sayılı Genelge- Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması
53 Sayılı Genelge- ihale İlanı
54 Sayılı Genelge- İhale İlanı (Taşınmazlar)
55 Sayılı Genelge- Acil Durum Numaralarının Güncellenmesi
56 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
57 Sayılı Genelge- Online İşlemler Kullanıcı Yetki Formu
58 Sayılı Genelge- İlin ahisi
59 Sayılı Genelge- Basit Usul İstisnası