Genelgeler

2022 Yılı Genelgeleri
2022 Yılı Genelgeleri
59 Sayılı Genelge- Basit Usul İstisnası
58 Sayılı Genelge- İlin ahisi
57 Sayılı Genelge- Online İşlemler Kullanıcı Yetki Formu
56 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
55 Sayılı Genelge- Acil Durum Numaralarının Güncellenmesi
54 Sayılı Genelge- İhale İlanı (Taşınmazlar)
53 Sayılı Genelge- ihale İlanı
52 Sayılı Genelge- Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması
51 Sayılı Genelge- İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
50 Sayılı Genelge- 10. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
49 Sayılı Genelge- Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esasları Yönergesi
48 Sayılı Genelge- Misafirhane
47 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
46 Sayılı Genelge- Yeşil Dönüşüm Destek Programı
45 Sayılı Genelge- Kargo Taşıma Hizmeti Alımı Hk.
44 Sayılı Genelge- Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları
43 Sayılı Genelge- Kapasite raporu
42 Sayılı Genelge- Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Hk.
41 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
40 Sayılı Genelge- KDV İndirimi
39 Sayılı Genelge- ESİB Eğitimi
38 Sayılı Genelge- Tunus-Manuel EUR.1-EUR.MED Dolaşım
37 Sayılı Genelge- 9. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk
36 Sayılı Genelge- Elektrik Bedelleri Hk.
35 Sayılı Genelge- Motor Yağı Değişim Noktaları Hk
34 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
33 Sayılı Genelge- Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Satandardları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
32 Sayılı Genelge- Phishing Saldırısı Hk.
31 Sayılı Genelge- Yazışma Usulleri Hakkında
30 Sayılı Genelge- Tunus-MEDOS Islak İmza
29 Sayılı Genelge- Stokçuluğun Önlenmesi Hk.
28 Sayılı Genelge- Yenilenmiş Ürünlerin Satışı hk.
27 Sayılı Genelge- Esnaf ve Sanatkarımızın Elektrik Faturaları
26 Sayılı Genelge- 8. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
25 Sayılı Genelge- Güzellik Salonlarının Reklam Faaliyetleri Hk.
24 Sayılı Genelge- Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Sayılı Genelge- Basılı evrak fiyatları hk.
22 Sayılı Genelge- Basılı evrak fiyat artışı hk.
21 Sayılı Genelge- KDV İndirimi
20 Sayılı Genelge- Marka Olarak -Türkiye- İbaresinin Kullanımı
19 Sayılı Genelge- 7. Grup Finansal Okuryazarlık Eğitimi Hk.
18 Sayılı Genelge- 32 nci Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
17 Sayılı Genelge- Beceri Eğitimi
16 Sayılı Genelge- E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve Asgari Ücret İstisnası
15 Sayılı Genelge- Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14 Sayılı Genelge- Geleneksel Sanatkarlık-Zanaatkarlık Meslekleri Listesi
13 Sayılı Genelge- Hal Kayıt Sistemine Entegrasyon Hk.
12 Sayılı Genelge- Sigorta ve Risk Yönetimi Eğitim Programı
11 Sayılı Genelge- ÇASGEM 2022 Yılı Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
10 Sayılı Genelge- Resmi Mühür Bedeli
9 Sayılı Genelge- KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
8 Sayılı Genelge- Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk kayıt Tarihinde Uzatılması
7 Sayılı Genelge- Aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere devlet katkısı ödemelerinde sürenin uzatılması
6 Sayılı Genelge- Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı
5 Sayılı Genelge- Vergi Düzenlemeleri hk.
4 Sayılı Genelge- Mesleki Yeterlilik Belgesi
3 Sayılı Genelge- Kapasite Raporu Tasdik Ücreti
2 Sayılı Genelge- Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hk.
1 Sayılı Genelge- WIPO Küresel Ödüller Programı
60 Sayılı Genelge- Online Export Akademi
61 Sayılı Genelge- Verimlilik İşleri (Genel)
62 Sayılı Genelge- Kayıt İşlemleri
63 Sayılı Genelge- İşimiz Temiz Projesi