Mevzuatlar

Genelge

Genelge

– 2012 / 1 sayılı Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

– 2018/1 sayılı Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kayıtları Hakkında Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.